09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinței Consiliului Urbanistic al municipiului Bălți din 23.03.2017 ora 1000 biroul 101

Examinarea propunerilor de proiecte pentru:

1.Construirea blocului administrativ (Parter+1 etaj) mun. Bălți, str.Aerodromului (ZEL)
Investitor: „Zona Economică Liberă Bălți”
Raportor: Damaschin I.

2.Construirea hotelului (Parter+3 etaje) mun. Bălți, str.Aerodromului (ZEL)
Investitor: SRL „MARSHARCON”
Raportor: Damaschin I.

3.Concepția azilului pentru adăpostirea pisicilor și cîinilor fără adăpost mun. Bălți, str.Ștefan cel Mare și Sfînt, 189
Investitor: Primăria Bălți
Raportor: Veselovscaia Tatiana

4.Concepția stației unice pentru transportul public mun. Bălți
Raportor: Fonari Veaceslav

5. Construirea halei industriale (Parter+1 etaj) mun. Bălți, str.Aerodromului (ZEL)
Investitor: SRL „MARSHARCON”
Raportor: Damaschin I.

6.Construirea patinuarului cu scheit-rollepark, str. Lesecico
Investitor: SRL „PALCONSMETAL”
Raportor: Gînju Anna

7.Construirea obiectului comercial, str. Ștefan cel Mare și Sfînt 1/C
Investitor: SRL „Delicios”
Raportor: Limbaș Serghei

8. Diverse

Ordinea de zi a şedinței Consiliului Urbanistic al municipiului Bălți din 23.12.2016 ora 1000 biroul 101

Examinarea propunerilor de proiecte pentru:

1.Concepția stației unice pentru transportul public mun. Bălți
Raportor: Coada Veaceslav
2.Construirea obiectului comercial cu oficiu, str. Strîi (regiunea autogării)
Investitor: SRL „MOLDTRANS-TUR”
Raportor: arhitect Gaidarji
3.Construirea obiectului comercial, str. Decebal, 13
Investitor: SRL „CENTAUR”
Raportor: arhitect Postolachi Valeriu
4.Construirea obiectului comercial prestări servicii, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 65
Investitor: SRL „IGAN GRUP”
Raportor: Iepuri Galina
5.Construirea magazinului angro, str. Gagarin, 93
Investitor: Pușcaș Valentin
Raportor: Serbinos D.
6.Construirea obiectului comercial cu spații comerciale și oficii, str.Independenței, 28
Investitor: Rotari Mircea
Raportor: arhitect Nalbatov Ludmila
7.Construirea halei de producere, halei logistice și clădirii anexe, str. Aerodromului, 1
Investitor: ÎCS „GG GABLES & WIRES EE” SRL
Raportor: arhitect Heput Radu

Ordinea de zi a şedinței Consiliului Urbanistic al municipiului Bălți din 08.11.2016 ora 1000

Examinarea propunerilor de proiecte pentru:

1.Despre Inițierea elaborării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
al zonei centrale a municipiului Băl
ți

Raportor: viceprimar mun. Bălți Șeremet Igori

2. Construirea complexului bisericesc , str. Păcii, 44
Investitor: Biserica Sff. Apostolic Petru și Pavel
Raportor: arhitect

3. Replanificarea obiectului în biserică nouapostolică, str. 31 August 63/A
Investitor: Biserica Noapostolică RM
Raportor: arhitect Veselovscaia Tatiana

4. Construirea obiectului comercial (pavilion), str. Decebal, 35
Investitor: Dimitriciuc F.I.
Raportor: arhitect Gaidarji

5. Construirea obiectului comercial (pavilion), str. Cahul colt str. Kiev.
Investitor: Dimitriciuc F.I.
Raportor: arhitect Macovschi Ivan

6. Reconstruirea opririi transportului obștesc. Construirea obiectului comercial. Str. 1 Mai, 2
Investitor: Șilov Iurii
Raportor: arhitect Macovschi Ivan

7. Construirea cafenelei „Farfurie zburătoare”, str.Mihai Viteazul (reg. Teatrului „Vasile Alecsandri”)
Investitor: Tuceac Alexandru
Raportor: arhitect Fonari Veaceslav

8.Construirea obiectului comercial cu spații comerciale și oficii, str.Independenței, 28

Investitor: Rotari Mircea
Raportor: arhitect Nalbatov Ludmila

9. Construirea blocului locativ multietajat, str. Sfîntul Nicolae 102
Investitor: SRL „NORD EDILFIN”
Raportor: arhitect Postolachi Valeriu

10. Construirea blocului locativ multietajat, str. Mihail Sadoveanu 28
Investitor: SRL „MS-CONSTRUCT NORD”
Raportor: arhitect Mihăilă Veaceslav

11. Construirea blocului locativ cu încăperi social culturale. str. Conev (regiunea școlii nr. 14)
Investitor: SA „ASTORTA”
Raportor: arhitect Postolachi Valeriu

12. Reconstruirea construcției nefinalizate în bloc locativ multietajat, str. Decebal, 13
Investitor: SRL „ALUM SISTEM”
Raportor: arhitect Postolachi Valeriu

13.Amenajarea zonei adiacente centrului comercial de pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.212
Investitor: Î.I.  „PAVALEAN – VIDA”
Raportor: arhitect Mihaila Veaceslav

14.Construirea obiectului comercial și prestări servicii, str. Kiev nr. 118
Investitor: Gavriliu Sergiu
Raportor: arhitect Balaban Valeriu

Ordinea de zi a şedinței Consiliului Urbanistic al municipiului Bălți din 14.09.2016 ora 14.00

Examinarea propunerilor de proiecte pentru:

 1.Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al zonei centrale a municipiului Bălț

Autor: arhitect Stepan Homa

 2.Proiect al monumentului actorului de teatru și cinema Mihai Volontir.

Autori: sculptor  Iurie Canașin

            arhitect  Stepan Homa

 3.Proiect al monumentului actorului de teatru și cinema Mihai Volontir.

Autori: sculptor Gheorghe Postovanu

           arhitect  Vasile Stratu

 4.Proiect al monumentului actorului de teatru și cinema Mihai Volontir.

Autori: sculptor Andrei Dohocher

            arhitect Victor Vieru

 5.Proiect al monumentului actorului de teatru și cinema Mihai Volontir.

Autor: sculptor Nicolae Nița.

              

21.03.2017 @ 15:19