09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Arhitectura

Hotărîre Guvernului nr. 91 din 21.02.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional” [vizualizează]

Plata pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare în mun.Bălţi pentru anul 2017 (Anexa nr. 10 la decizia Consiliului mun. Bălți nr.13/1 din 16.12.2016)

Download

Cerere

.doc PDF  PDF-04 Cu privire la modificarea și completareadispoziției primarului nr. 392 din 20.09.2010   ”Cu privire la ordinea de înregistrare a cererilor, elaborare și emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare a construcțiilor în mun. Bălți”
.doc PDF  PDF-04 CERERE  Pentru eliberarea autorizației de funcționare
.doc PDF  PDF-04 CERERE pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare publicităţii exterioare pe dispozitivul publicitar existent. 
.doc   CERERE pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare
.doc   CERERE pentru eliberarea certificatului de urbanism informativ
.doc   CERERE pentru eliberarea autorizaţiei de construire
.doc   CERERE pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare
.doc   CERERE pentru prelungirea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/termenului de construcţie a obiectului
.doc   CERERE pentru prelungirea termenului de valabilitate a autorizaţiei de desfiinţare/termenului de executare a lucrărilor de desfiinţare a construcţiei
.doc   CERERE pentru prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare
.doc   Certificat privind depunerea cererii
Last updated: noiembrie 20, 2017 at 2:18 am