09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

„Anotimpuri în culori”. Expoziţia lucrărilor pictorului Arcadie Gheţu.

//
Comentariu0

La data de 25 ianuarie 2017 în incinta Pinacotecii municipale „Antioh Cantemir” a fost lansată expoziţia jubiliară a membrului Uniunii Artiştilor Plastici din RM Arcadie Gheţu. Jubileul a marcat două date –  55 de ani de la naştere, cel de al doilea – 25 de ani de colaborare cu Pinacoteca din Bălţi.

A treisprezecea sa expoziţie pictorul – impresionist a dedicat-o anotimpurilor în culori.  Peisajele, natura statică, portretele sunt pătrunse de lumină diafană în fiecare pată de culoare.

La deschiderea celei de a V expoziţii, lansată la Bălţi, multe cuvinte calde despre pictorul, personalitatea lui au răsunat din partea colegilor Victor Palii, Nicolai Ghibalenco, Oleg Carp, critic în artă Roman Florescu, profesor Valeriu Jitaru, maestru de concert Olga Coliba. Vera Caraulan, şefului secţiei cultură şi Cristina Munteanu, directorul Pinacotecii municipale „Antioh Cantemir”, care l-au felicitat pe maestru şi i-au înmînat un cadou de preţ şi diplomă de onoare din partea primarului interimar dl Igor Şeremet.

În această zi frumoasă Arcadie Gheţu a fost susţinut de soţia sa Rodica, profesoara claselor primare  şi fiica Anişoara, studenta Academiei de muzică. Anume acestea două fiinţe sunt muzele pictorului.

Expoziţia va dura pînă la data de 25 februarie.

Arcadie Gheţu, născut la  07.01.1962în s. Terebna Edineţ; domiciliat la Briceni;  angajat la Centrul de Creaţie al Copiilor Briceni.
Formarea
1973-1977  – Şcoala de arte plastice pentru copii, Rîşcani
1979 – absolvent al şcolii medii de cultură generală Zaicani, Rîşcani
1980 – 1982 – serviciul militar, Baku, Azerbaigean
1983-1988 – facultatea grafică şi pictură, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
În an. 1988 a fost titularizat membru al Uniunii Artiştilor Plastici din RM.

1992 – prima expoziţie personală, galeria din Bălţi

Last updated: ianuarie 27, 2017 at 20:35 pm

Lasă un Răspuns