09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Alimentarea cu căldură, spargerea conductelor de apă, reparațiile acoperișurilor și alte probleme discutate în cadrul ședinței cu șefii întreprinderilor municipale și complexului energetic

//
Comentariu0

La 6 noiembrie 2019, a avut loc ședința cu șefii întreprinderilor municipale și a complexului energetic, prezidată de viceprimarul municipiului Bălți, dl Gh. Smulschi.

În cadrul ședinței s-a discutat despre furnizarea căldurii către consumatorii municipiului Bălți, asigurarea întreprinderilor cu amestecuri de nisip și sare pentru a fi utilizate în perioada de iarnă, în scopul asigurării siguranței circulației a vehiculelor și a cetățenilor municipiului, despre îngrijirea plantelor, copacilor, arbuștilor în timp de iarnă, despre finalizarea lucrărilor de săpături, amenajarea terenurilor în preajma containerelor pentru gunoi, precum și probleme legate de activitatea de zi cu zi a întreprinderilor și serviciilor municipale, probleme cu care se confruntă întreprinderile și modalitățile de rezolvare a acestora.

Astfel, dl S. Munteanu, directorul Î. M. ”Termogaz-Bălți”, a menționat în raportul său că întreprinderea funcționează în mod normal și că toți consumatorii primesc căldură. Excepție fac acele blocuri care până acum nu au prezentat Pașaportul privind pregătirea pentru a fi conectate la încălzirea centralizată, fără de care nu este posibilă conectarea acestora la alimentare cu căldură. O altă problemă constă în aceea că la etajul 5 al blocurilor nu locuiesc rezidenți, ceea ce prezintă anumite dificultăți. În ceea ce privește grădinița nr. 4, unde se desfășoară lucrările de revitalizare, întreprinderea furnizează către aceasta căldură în volum de 9,5 metri cubi pe oră.

În acest context, viceprimarul municipiului Bălți, domnul Gh. Șmulschi a avertizat că astăzi dl Renato Usatîi, primarul municipiului Bălți, va inspecta cele mai dificile obiecte, precum: Baia socială, Biblioteca municipală, cartierul ”Dacia”, inclusiv instituția preșcolară nr. 4.

În continuare a luat cuvântul dl Anatolie Mihail Iasinschi, șeful Cazangeriei Depoului de Locomotive Bălți a Întreprinderii de Stat „Căile Ferate din Moldova”. Dumnealui a menționat că întreprinderea funcționează în regim normal. De asemenea Dl A. Iasinschi a mai spus că conducerea întreprinderii de stat „Căile Ferate din Moldova” așa și nu a ajuns la Bălți, sosirea fiind preconizată pentru a-i familiariza pe cetățeni cu ordinul emis de conducerea întreprinderii, fără de care nu este posibilă luarea deciziei privind conectarea la căldură a blocurilor, în care locuiesc lucrătorii acestei întreprinderi.

Domnul I. Savin, director tehnic ”CET-Nord”, S. A. a informat că toate blocurile sunt conectate la căldură, cu excepția a 19 blocuri, ai căror rezidenți nu doresc să fie conectați.

De asemenea, dl I. Savin a făcut un anunț despre lansarea solemnă, în această zi, la ora 11:00, a motoarelor de cogenerare cu gaze naturale și a invitat conducerea primăriei la acest eveniment de mare importanță nu numai la nivelul orașului nostru, ci și la nivel republican. Domnul I. Savin, director tehnic al SA „CET-Nord”, a explicat că semnificația acestuia eveniment rezidă în aceea că respectivele instalații vor mări capacitatea stației cu 4 MW, ceea ce va spori fiabilitatea furnizării către consumatorii municipiului Bălți a energiei termice.

Despre activitatea în regim normal a întreprinderii municipale „DRCD Bălți” a raportat inginerul șef dl Anatolie Pasiciniac. Dumnealui a menționat că au fost pregătite și depozitate în ordinea corespunzătoare peste 500 de tone de amestecuri de sare-nisip.

Directorul Î. M. Regia „Apă-Canal Bălți”, dna I. Zubenina, a raportat că în dimineața zilei curente au fost înregistrate 7 cazuri de spargere a conductelor de apă, unde se lucrează pentru eliminarea lor.

Reprezentantul Î. M. „Gospodăria Locativ-Comunală” a raportat că toate blocurile care se află în gestiunea întreprinderii sunt deja conectate la încălzire. Î. M. „Gospodăria Locativ-Comunală” a finalizat deja lucrările de reparație a acoperișurilor și a tuturor scărilor de intrare în bloc, care se planifică o dată la 5 ani.

Șeful Serviciului de Sănătate, doamna Feodora Rodiucova, a menționat că activitatea instituțiilor medicale, care a raportat că la situația zilei curente nu au fost conectate la căldură doar două instituții medicale, din care Centrul Stomatologic Bălți, care rezolvă această problemă într-un mod alternativ și Centrul medical din satul Elizaveta. În ceea ce privește vaccinul antigripal, acesta încă nu a fost primit.

Doamna L. Bragari, directorul Î. M. „DCC  CU” a declarat că sunt în proces de finalizare lucrările de amenajare a str. Lesecico. De asemenea, este deja iluminată strada și instalate semafoare.

Directorul Î.M. ”Direcția Troleibuze Bălți”, dl Serghei Avramenco, a informat despre activitatea întreprinderii conform planului aprobat.

Reprezentantul Serviciului Ecologic a menționat că instituția a primit numeroase plîngeri de la cetățenii care locuiesc pe str. Kolesov și str. Bulgară. Petiționarii ne roagă să fie luată de urgență o decizie cu privire la amenajarea teritoriului în preajma containerelor de gunoi, de tip închis, deoarece în prezent toate gunoaiele sunt împrăștiate de vânt sau de câinii vagabonzi în direcția blocurilor rezidențiale din apropiere și spre o instituție preșcolară.

Domnul S. Munteanu, director Î. M. ”Termogaz-Bălți”, a făcut un anunț important, despre aceea că vineri, la 1 noiembrie 2019, a avut loc o ședință la ANRE, în cadrul căreia a fost aprobată o nouă metodologie de calcul a tarifului pentru energia termică. Această decizie va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. În legătură cu aceasta, tariful la serviciile de furnizare a căldurii va fi redus, începând cu luna decembrie a.c. Astfel, dl S. Munteanu a propus ca cheltuielile întreprinderii să fie puse pe seama consiliului municipal Bălți.

Viceprimarul municipiului Bălți, domnul Gh. Șmulschi, a reacționat promt, insistând ca toate calculele să fie pregătite și prezentate primăriei pentru examinare și luarea deciziei.

Întrunirea a decurs într-o manieră constructive.

Last updated: noiembrie 8, 2019 at 17:52 pm

Lasă un Răspuns