09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Acte cu caracter normativ

Acte locale cu caracter normativ

Acte cu caracter normativ a RM

Deciza CMB nr. 6/71 din 29.06.2017 „Cu privire la participarea municipiului Bălți la inișiativa „Zero TB și Proiectul orașe cu Zero TB” pdf

Deciza CMB nr. 6/22 din 29.06.2017 „Cu privire la autorizarea edificării monumentului eroilor căzuți la datorie pentru integritatea Republicii Moldova” pdf

Deciza CMB nr. 6/14 din 29.06.2017 „Cu privire la instituirea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator” pdf

Deciza CMB nr. 6/4 din 29.06.2017 „Cu privire la abrogarea deciziei CMB nr. 4/19 din 27.06.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și de plată a compensației pentru călătorii în transportul comun urban, suburban și interurban (cu excepția taximetrelor) unor categorii de persoane cu dizabilități” pdf

Regulament cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale doc

Deciza CMB nr. 5/4 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției medico-sanitare publice „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” pdf

Deciza CMB nr. 5/3 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției medico-sanitare publice „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” în redacție noua” pdf

Dispoziția primarului nr. 215 din 08.06.2017 „Cu privire la organizarea comerţului cu produse agricole pe teritoriul municipiului Bălți -2017” pdf

Dispoziția primarului nr. 202 din 05.06.2017 „Cu privire la rezultatele activității în perioada rece 2016-2017 și sarcinele ce țin de pregătirea gospodăriei comunale către sezonul de toamnă-iarnă 2017-2018” pdf

Dispoziția primarului nr. 173 din 16.05.2017 „Cu privire la aprobarea planului de acțiuni ale primăriei municipiului Bălți pentru anul 2017” pdf

Dispoziția primarului nr. 122 din 03.04.2017 „Cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului nr.285 din 23.05.1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente” pdf

Decizia CMB nr. 3/49 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea „Regulamentului ce ține de constatarea contravențiilor administrative” și formei procesului-verbal de contravenție în redacție nouă” pdf

Decizia CMB nr. 3/48 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Convenției coșective la nivel teritorial pentru anii 2017-2019 pe mun. Bălți” pdf

Decizia CMB nr. 3/45 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului „Privind aprobarea numărului-limită a autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a aparatului primăriei mun. Bălți” pdf

Decizia CMB nr. 3/10 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și complectărilor în decizia CMB nr. 1/18 din 01.02.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Viaţa cu speranţa”, a structurii, statelor de personal în redacție nouă și a standartelor minime de calitate” pdf

Decizia CMB nr. 14/28 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/66 din 25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale”, cu modificările şi completările ulterioare” pdf

Dispoziția primarului nr. 94 din 17.03.2017 „Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale” pdf

Decizia CMB nr. 14/28 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului de istorie şi etnografie mun. Bălţi, a statului de personal şi organigramei” pdf

Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălţi doc

Decizia CMB „Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Decizia Consiliului municipal nr. 9/3 din 25.12.2007, privind aprobarea Regulamentului „Privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălţi”. doc

Lege nr. 80 din 05.05.2017 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” doc

Lege nr. 59 din 06.04.2017 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic” doc

Lege nr. 8 din 06.04.2017 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” doc

Ordinul Ministerului Mediului nr. 33 din 24.03.2017 „Cu privire la stabilirea perioadei de prohibiţie în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2017” doc

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 50 din 15.03.2017 „Privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova” doc

Hotărîre Guvernului nr. 107 din 28.02.2017 „Pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” doc

Hotărîre Guvernului nr. 95 din 22.02.2017 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006” doc

Hotărîre Guvernului nr. 91 din 21.02.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional” doc

Hotărîre Guvernului nr. 84 din 20.02.2017 „Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009” doc

Hotărîre Guvernului nr. 1467 din 30.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informaţia de mediu” doc

Ordinul Ministerului Economiei nr. 234 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 14-02:2016 ”Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare și analiză statistică a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură” doc

Ordinul Ministerului Economiei nr. 233 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 14-01:2016 ”Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare și analiză statistică a loturilor de preambalate” doc

Ordinul Ministerului Economiei nr. 232 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 14-03:2016 ”Procedură de măsurare legală. Măsurarea densității preambalatelor” doc

Hotărîre Guvernului nr. 1245 din 15.11.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale” doc

Hotărîre Guvernului nr. 753 din 14.06.2016 „Pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic” doc

Hotărîre Guvernului nr. 671 din 30.05.2016 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013” doc

Hotărîre Guvernului nr. 669 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări” doc

Hotărîre Guvernului nr. 668 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere” doc

Hotărîre Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii” doc

Hotărîre Guvernului nr. 666 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri” doc

Hotărîre Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică” doc

Hotărîre Parlamentului nr. 90 din 12.05.2016 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2016” doc

Lege nr. 88 din 28.04.2016 „Pentru modificarea şi completarea articolului V din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative” doc

Hotărîre Guvernului nr. 195 din 26.02.2016 „Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni nr. 499-XIV din14 iulie 1999” doc

18.07.2017 @ 18:27