09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Acte cu caracter normativ

Acte locale cu caracter normativ APL

Acte cu caracter normativ a RM

Dispoziția primarului nr. 53 din 13.02.2018 „Cu privire la instituirea Crupului de Lucru responsabil de elaborarea/actualizarea Capitolui de Efeciență Energetică a instituțiilor municipale (EE) din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică (SDSE) a Municipiului Bălți” pdf

Dispoziția primarului nr. 27 din 26.01.2018 „Сu privire la соmpletаrea dispoziției Primarului mun. Bălți nr. 833 din 30.12.2015 „Cu privire la atribuțiile conducerii primăriei municipiului Bălțu și ale secretarului Consiliului municipal” pdf

Dispoziția primarului nr. 10 din 11.01.2018 „Cu privire la оrganizаrea și desfășurarea Zilei соmemоrării poetului Mihai Eminescu – 168 de ani de la naștere (15.01.1850)” pdf

Decizia CMB nr. 14/13 din 21.12.2017 „Cu privire la examinarea adresărilor SRL „Salubrity Solutions” nr. 04-12/17 din 04.12.2017 și nr. 01-03/1439 din 15.12.2017 privind sistarea serviciului comunal de evacure a deșeurilor menaje solide de pe teritoriul mun. Bălți” pdf

Dispoziția Primarului nr.442 din 12.12.2017 „Cu privire la organizarea ți desfășurarea în mun. Bălți a acțiunilor dedicate sărbătorilor de iarnă” pdf

Dispoziția Primarului nr.420 din 28.11.2017 „Cu privire la curăţarea şi îngrijirea străzilor municipiului, pieţelor şi căilor de acces de zăpadă şi gheaţă în perioada de iarnă 2017-2018” pdf

Dispoziția Primarului nr. 402 din 10.11.2017 „Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor de utilitate publică finanțate din bugetul municipal” pdf

Decizia CMB nr. 10/41 din 26.10.2017 „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2017-2018 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” pdf

Dispoziția Primarului nr. 356 din 10.10.2017 „Cu privire la începerea perioadei de încălzire 2017-2018 pentru consumatorii mun. Bălți, inclusiv s. Elizaveta și s. Sadovoe” pdf

Dispoziția Primarului nr. 351 din 06.10.2017 „Cu privire la închiderea traficului transportului auto pe str. Caraciobanu (de la str. Aerodromului pînă la drumul de ocolire) și de la str. Beleacov (de la str. Aerodromului pînă la str. Caraciobanu)” pdf

Dispoziția Primarului nr. 340 din 29.09.2017 „Cu privire la organizarea activității de comerț în cadrul primului Festival Republican al Artei Ecvestre” pdf

Dispoziția Primarului nr. 338 din 29.09.2017 „Cu privire la organizarea și desfășurarea Acțiunii de voluntariat „Săptămîna Națională a Voluntariatului” pdf

Decizia CMB nr. 9/1 din 28.09.2017 „Cu privire la acordul privind reînhumarea rămășițelor a Mitropolitului Visarion Puiu în curtea Catedralei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din mun. Bălți” pdf

Dispoziția Primarului nr. 335 din 27.09.2017 „Cu privire la autorizarea desfășurării primului Festival Republican al Artei Ecvestre” pdf

Dispoziția Primarului nr. 322 din 18.09.2017 „Cu privire la aprobarea „Regulamentului privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților în componența Consiliului coordinator al centrului de Resurse privind cooperarea cu asociațiile obștești din municipiului Bălți” pdf

Dispoziția Primarului nr. 309 din 04.09.2017 „Cu privire la componența nominală a Consiliului Economic pe lîngă primarul mun. Bălți” pdf

Dispoziția Primarului nr. 306 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea activității de comerț ambulant în cadrul Zilei ușilor deschise la fabrica ÎCS „DRA Draexlmaier Automotive” SRL” pdf

Dispoziția Primarului nr. 305 din 30.08.2017 „Cu privire la modificarea dispoziției Primarului nr. 215 din 08.06.2017 „Cu privire la aprobarea planului lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor și podurilor mun. Bălți pe anul 2017” pdf

Dispoziția Primarului nr. 302 din 25.08.2017 „Cu privire la modificarea dispoziției Primarului nr. 242 din 28.06.2017 „Cu privire la organizarea comerţului cu produse agricole pe teritoriul municipiului Bălți -2017” pdf

Dispoziția Primarului nr. 268 din 19.07.2017 „Cu privire la modificarea dispoziției Primarului nr. 215 din 08.06.2017 „Cu privire la organizarea comerţului cu produse agricole pe teritoriul municipiului Bălți -2017” pdf

Deciza CMB nr. 6/71 din 29.06.2017 „Cu privire la participarea municipiului Bălți la inișiativa „Zero TB și Proiectul orașe cu Zero TB” pdf

Deciza CMB nr. 6/22 din 29.06.2017 „Cu privire la autorizarea edificării monumentului eroilor căzuți la datorie pentru integritatea Republicii Moldova” pdf

Deciza CMB nr. 6/14 din 29.06.2017 „Cu privire la instituirea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator” pdf

Deciza CMB nr. 6/4 din 29.06.2017 „Cu privire la abrogarea deciziei CMB nr. 4/19 din 27.06.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și de plată a compensației pentru călătorii în transportul comun urban, suburban și interurban (cu excepția taximetrelor) unor categorii de persoane cu dizabilități” pdf

Regulament cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale doc

Deciza CMB nr. 5/4 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției medico-sanitare publice „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” pdf

Deciza CMB nr. 5/3 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției medico-sanitare publice „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” în redacție noua” pdf

Dispoziția primarului nr. 215 din 08.06.2017 „Cu privire la organizarea comerţului cu produse agricole pe teritoriul municipiului Bălți -2017” pdf

Dispoziția primarului nr. 202 din 05.06.2017 „Cu privire la rezultatele activității în perioada rece 2016-2017 și sarcinele ce țin de pregătirea gospodăriei comunale către sezonul de toamnă-iarnă 2017-2018” pdf

Dispoziția primarului nr. 173 din 16.05.2017 „Cu privire la aprobarea planului de acțiuni ale primăriei municipiului Bălți pentru anul 2017” pdf

Dispoziția primarului nr. 122 din 03.04.2017 „Cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului nr.285 din 23.05.1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente” pdf

Decizia CMB nr. 3/49 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea „Regulamentului ce ține de constatarea contravențiilor administrative” și formei procesului-verbal de contravenție în redacție nouă” pdf

Decizia CMB nr. 3/48 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Convenției coșective la nivel teritorial pentru anii 2017-2019 pe mun. Bălți” pdf

Decizia CMB nr. 3/45 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului „Privind aprobarea numărului-limită a autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a aparatului primăriei mun. Bălți” pdf

Decizia CMB nr. 3/10 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și complectărilor în decizia CMB nr. 1/18 din 01.02.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Viaţa cu speranţa”, a structurii, statelor de personal în redacție nouă și a standartelor minime de calitate” pdf

Decizia CMB nr. 14/28 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/66 din 25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale”, cu modificările şi completările ulterioare” pdf

Dispoziția primarului nr. 94 din 17.03.2017 „Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale” pdf

Decizia CMB nr. 14/28 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului de istorie şi etnografie mun. Bălţi, a statului de personal şi organigramei” pdf

Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălţi doc

Decizia CMB „Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Decizia Consiliului municipal nr. 9/3 din 25.12.2007, privind aprobarea Regulamentului „Privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălţi”. doc

Decizia CMB nr. 8/6 din 09.11.2006 „Cu privire la atribuirea legitimă statutului de imn al municipiului cîntecului „Orașul meu” pdf

Hotărîre Guvernului nr. 92 din 24.01.2018 „Pentru completarea anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii” pdf

Lege nr. 317 din 22.12.2017 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii” pdf

Lege nr. 312 din 22.12.2017 „Pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” pdf

Lege nr. 297 din 21.12.2017 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.133/2008 cu privire la ajutorul social” pdf

Lege nr. 292 din 21.12.2017 „Pentru completarea unor acte legislative” pdf

Hotărîre Guvernului nr. 1147 din 20.12.2017 „Cu privire la completarea Programului pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici” pdf

Hotărîre Guvernului nr. 1090 din 18.12.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică” pdf

Hotărîre Guvernului nr. 1089 din 18.12.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei” pdf

Hotărîre Guvernului nr. 1088 din 18.12.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică” pdf

Lege nr. 281 din 15.12.2017 „Privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018” pdf

Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 249 din 08.11.2017 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii provizorii privind notificarea şi înregistrarea operatorilor de transport, precum şi forma notificării pentru iniţierea şi desfăşurarea serviciilor de transport rutier contra cost” pdf

Hotărîre Parlamentului nr.222 din 27.10.2017„Cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2016”pdf

Hotărîre Guvernului nr. 326 din 24.05.2017 „Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2017” doc

Hotărîre Guvernului nr. 325 din 24.05.2017 „Cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2017” doc

Hotărîre Guvernului nr. 314 din 22.05.2017 „Privind constituirea Agenţiei Servicii Publice” doc

Hotărîre Guvernului nr. 313 din 22.05.2017 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2019 privind implementarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel” doc

Ordinul Ministerului Justiției nr. 405 din 18.05.2017 „Cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale” doc

Ordinul Ministerului Justiției nr. 392 din 15.05.2017 „Cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale” doc

Lege nr. 80 din 05.05.2017 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” doc

Ordinul Ministerului Justiției nr. 375 din 05.05.2017 „Cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale” doc

Ordinul Ministerului Justiției nr. 367 din 04.05.2017 „Cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale” doc

Hotărîre Guvernului nr. 287 din 04.05.2017 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” doc

Lege nr. 59 din 06.04.2017 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic” doc

Lege nr. 8 din 06.04.2017 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” doc

Hotărîre Guvernului nr. 212 din 05.04.2017 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranţei pe Internet a copiilor şi adolescenţilor pentru anii 2017-2020” doc

Hotărîre Guvernului nr. 201 din 28.03.2017 „Privind aprobarea Cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică” doc

Hotărîre Guvernului nr. 196 din 27.03.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003” doc

Ordinul Ministerului Mediului nr. 33 din 24.03.2017 „Cu privire la stabilirea perioadei de prohibiţie în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2017” doc

Hotărîre Guvernului nr. 172 din 22.03.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne” doc

Hotărîre Guvernului nr. 165 din 21.03.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor” doc

Hotărîre ANRE nr. 112/2017 din 17.03.2017 „Privind preţurile la energia electrică produsă şi tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor finali de către S.A. “CET-Nord” doc

Hotărîre ANRE nr. 110/2017 din 17.03.2017 „Privind tarifele la energia electrică” doc

Biroul Național de Statistică „Indicii preţurilor de consum” din 17.03.2017 pdf

Protocol-Acord al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Patronatul de Ramură și Sindicatele din Sectorul Agroindustrial și Ramuri Conexe din 17.03.2017 „Privind modificarea şi completarea Convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2015-201” doc

Informația Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei din 17.03.2017 „Cu privire la mărimea salariului mediu lunar
pe economie realizat în anul 2016” doc

Hotărîre Guvernului nr. 155 din 15.03.2017 „Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002” doc

Hotărîre Guvernului nr. 154 din 15.03.2017 „Cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat” doc

Hotărîre Guvernului nr. 153 din 15.03.2017 „Privind completarea Hotărîrii Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008” doc

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 50 din 15.03.2017 „Privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova” doc

Hotărîre Guvernului nr. 140 din 10.03.2017 „Pentru aprobarea Regulilor de securitate la vînătoare” doc

Hotărîre Guvernului nr. 138 din 10.03.2017 „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1124 din 10 octombrie 2016” doc

Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 101 din 09.03.2017 „Cu privire la aprobarea condiţiilor tehnice pentru vehiculele accesibile persoanelor cu dizabilităţi” doc

Hotărîre Guvernului nr. 107 din 28.02.2017 „Pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” doc

Hotărîre Guvernului nr. 95 din 22.02.2017 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006” doc

Hotărîre Guvernului nr. 91 din 21.02.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional” doc

Hotărîre Guvernului nr. 84 din 20.02.2017 „Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009” doc

Hotărîre Guvernului nr. 1474 din 30.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic pentru însănătoşire persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum şi a ajutorului material unic pentru întremarea colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care au devenit persoane cu dizabilităţi” doc

Hotărîre Guvernului nr. 1470 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia” doc

Hotărîre Guvernului nr. 1467 din 30.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informaţia de mediu” doc

Ordinul Ministerului Economiei nr. 234 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 14-02:2016 ”Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare și analiză statistică a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură” doc

Ordinul Ministerului Economiei nr. 233 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 14-01:2016 ”Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare și analiză statistică a loturilor de preambalate” doc

Ordinul Ministerului Economiei nr. 232 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 14-03:2016 ”Procedură de măsurare legală. Măsurarea densității preambalatelor” doc

Hotărîre Guvernului nr. 1245 din 15.11.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale” doc

Hotărîre Guvernului nr. 1234 din 10.11.2016 „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii” doc

Hotărîre Guvernului nr. 942 din 29.07.2016 „Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.188 din 3 aprilie 2012” doc

Decretul Preşedintelui RM nr. 2180-VII din 01.07.2016 „Privind Ziua comemorării victimelor stalinismului” doc

Hotărîre Guvernului nr. 753 din 14.06.2016 „Pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic” doc

Hotărîre Guvernului nr. 671 din 30.05.2016 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013” doc

Hotărîre Guvernului nr. 669 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări” doc

Hotărîre Guvernului nr. 668 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere” doc

Hotărîre Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii” doc

Hotărîre Guvernului nr. 666 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri” doc

Hotărîre Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică” doc

Hotărîre Parlamentului nr. 90 din 12.05.2016 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2016” doc

Lege nr. 88 din 28.04.2016 „Pentru modificarea şi completarea articolului V din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative” doc

Hotărîre Guvernului nr. 195 din 26.02.2016 „Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni nr. 499-XIV din14 iulie 1999” doc

Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 324-IV.01 din 25.03.2015 „Cu privire la includerea unor simboluri urbane în Armorialul General al Republicii Moldova” doc

Hotărîre Guvernului nr. 1021 din 16.12.2013 „Cu privire privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015” doc

Lege nr. 218-XVI din 24.10.2008 „Codul contravenţional al Republicii Moldova” doc

13.02.2018 @ 15:27