09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Acte cu caracter normativ

Dispoziția primarului nr. 173 din 16.05.2017 „Cu privire la aprobarea planului de acțiuni ale primăriei municipiului Bălți pentru anul 2017” pdf

Decizia CMB nr. 3/49 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea „Regulamentului ce ține de constatarea contravențiilor administrative” și formei procesului-verbal de contravenție în redacție nouă” pdf

Decizia CMB nr. 3/48 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Convenției coșective la nivel teritorial pentru anii 2017-2019 pe mun. Bălți” pdf

Decizia CMB nr. 3/45 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului „Privind aprobarea numărului-limită a autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a aparatului primăriei mun. Bălți” pdf

Decizia CMB nr. 3/10 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și complectărilor în decizia CMB nr. 1/18 din 01.02.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Viaţa cu speranţa”, a structurii, statelor de personal în redacție nouă și a standartelor minime de calitate” pdf

Decizia CMB nr. 14/28 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/66 din 25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale”, cu modificările şi completările ulterioare” pdf

Regulament cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale doc

Dispoziția primarului nr. 122 din 03.04.2017 „Cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului nr.285 din 23.05.1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente” pdf

Dispoziția primarului nr. 94 din 17.03.2017 „Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale” pdf

Decizia CMB nr. 14/28 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului de istorie şi etnografie mun. Bălţi, a statului de personal şi organigramei” pdf

Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălţi doc

Decizia CMB „Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Decizia Consiliului municipal nr. 9/3 din 25.12.2007, privind aprobarea Regulamentului „Privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălţi”. doc

16.05.2017 @ 14:16