09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Municipiul Bălți pretindă la statutul de Green and Smart city.

//
Comment0
Situația actuală și viitoare după măsurile integrate de reconstrucție și schimbare a infrastructurii cartierului 9, prin prisma eficientizării și prevenirii schimbărilor climaterice, dau municipiului Bălți posibilitatea să pretindă la statutul de Green and Smart city.
30.09.2016 @ 20:44

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul IV an. 2016

//
Comment0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie 1. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni pentru susținerea populației de...
Read More →
29.09.2016 @ 17:04

Primăria mun. Bălţi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului civil și evidență militară.

//
Comment0
Primăria mun. Bălţi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului civil și evidență militară. Informația privind condițiile de desfășurare a concursului o puteți obține la sediul Primăriei municipiului Bălți, mun. Bălți, Piața Independenței nr. 1, etajul 3, biroul 314. Persoana de contact: Anna Rotaru, șef interimar al Serviciului resurse umane. Telefon...
Read More →
29.09.2016 @ 15:49

Stimată generaţie a vîrstei de argint!

//
Comment0
Vă felicităm din tot sufletul cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor în etate. În această zi avem frumosul prilej de a aduce calde cuvinte de mulțumire – părințiilor noștri, veteranilor de război, pensionarelor, oamenilor în etate care ați contribuit substanțial la dezvoltarea municipiului Bălți. Vă mulțumim pentru munca, experiența și înțelepciunea Dvs. Mulți dintre Dvs...
Read More →
29.09.2016 @ 15:44

Planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Zilei Internaționale a oamenilor în vîrstă – 1 octombrie 2016

//
Comment0
  № d/o Acțiuni Termenul executării Responsabili 1 2 3 4 1 Pregătirea mesajului de salut pentru oameni în vîrstă din partea conducerii Primăriei. 30.09.2016 SRP, DASPF 2 Acordarea  ajutorului material oamenilor în vîrstă din mijloacele FMSSP conform deciziei Consiliului de Administrație al FMSSP și în urma examinării cererilor depuse de persoane în adresa FMSSP....
Read More →
29.09.2016 @ 15:39

Proiect (GLP) în sectorul Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) din municipiul Bălți

//
Comment0
La 27 septembrie 2016, ora 10:00, specialiștii primariei mun. Bălți au luat parte la atelierul de lucru cu membrii grupului de lucru per proiect (GLP) în sectorul Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) din municipiul Bălți, pentru a discuta pe marginea studiului de fezabilitate elaborat pentru conceptul de proiect viabil „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu...
Read More →
28.09.2016 @ 20:04

Ediţia a doua a Festivalului de Arte şi Educaţie

//
Comment0
În perioada 27 septembrie – 12 octombrie 2016 în incinta Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi se desfăşoară ediţia a doua a Festivalului de Arte şi Educaţie. Evenimentul cuprinde discursuri despre educaţie, conferinţe, workshop-uri, expoziţii şi lansări de carte, concerte, festivalul-concurs al cîntecului folcloric pentru copii, recital de romanţe pe versuri eminesciene, un flash-mob...
Read More →
28.09.2016 @ 18:52
1 2 3 35