09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Municipiul Bălți a semnat un Acord de Cooperare cu municipiul Botoșani din România

//
Comentariu0
La data de 19 iulie 2017, o delegație a municipiului Botoșani din România a efectuat o vizită în municipiul Bălți în cadrul căreia, în Sala de protocol a Primăriei municipiului Bălți a fost semnat „Acordul de Cooperare între municipiul Bălți și municipiul Botoșani, județul Botoșani din România”. Proiectul Acordului a fost aprobat prealabil de Consiliul...
Read More →
20.07.2017 @ 18:00

Invităm la consultare publică pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru mediu al municipiului Bălți pentru anii 2017-2020”

//
Comentariu0
În contextul elaborării Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) ca și parte integrantă a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2017-2020 a municipiului Balți, Asociația obștească „Caroma Nord” în colaborare cu Primăria Bălți a organizat și derulat în perioada decembrie 2016 – iunie 2017 o serie de întîlniri și ateliere de lucru, adresate consecutiv, reprezentanților administrației publice...
Read More →
19.07.2017 @ 19:26

Concurs (repetat) pentru ocuparea 3 funcții publice temporar vacante și 2 funcții publice vacante de specialist principal la Direcția Generală Financiar-Economică

//
Comentariu0
Primăria municipiului Bălți anunță concurs repetat pentru ocuparea 3 funcții publice temporar vacante și 2 funcții publice vacante de specialist principal la Direcția Generală Financiar-Economică. Informația privind condițiile de desfășurare a concursului o puteți obține la sediul Primăriei municipiului Bălți, mun. Bălți, Piața Independenței nr. 1, etajul 3, biroul 314. Persoana de contact: Maria Ciolan, șef Serviciul resurse umane. Telefon de...
Read More →
19.07.2017 @ 19:21

Informaţia privind rezultatele vînzării la licitaţia funciară „cu strigare” din 28.06.2017

//
Comentariu0
n/r nr. lotul Adresa destinaţia lotului de teren supr. preţ. iniţial preţul de vînzare lotului de teren ha lei lei               VÎNZAREA  LOTURILOR DE TEREN: 1 R 14/53 str. Bulgară (regiunea casei locative nr. 130) teren pentru construcţii (construcţia garajului) 0,0024 8 000,00 10 600,00 2 R 14/54 str. Bulgară (regiunea casei locative nr. 130)...
Read More →
19.07.2017 @ 19:14

Informația privind loturile vîndute la licitația „cu strigare” de vînzare a dreptului de încheiere a contractului de locațiune a încăperilor din 28.06.2017

//
Comentariu0
Nr d/o Nr. lotului Amplasarea încăperii Destinația utilizării încăperii Suprafața, m2 Termenul de locaţiune Preţul iniţial, lei Preţul de vînzare, lei Nr. și data DCM 1 L17/03 Încăpere nelocativă la etajul I a Gimnaziului nr. 2 din str. M. Sadoveanu, 54 Pentru predarea artei plastice cîte 2 ore 4 zile în săptămînă, cu condiția aplicării...
Read More →
18.07.2017 @ 18:41

Comisia privind acordarea unor categoriide cetățeni a indemnizației unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi

//
Comentariu0
Președintele comisiei, Leonid Babii, viceprimar mun. Bălţi; Secretarul comisiei, Ana Juric, jurisconsult al Direcției juridice; Secretarul comisiei, Marina Gherman, specialist principal al Direcției dări de seamă și analiza sistemului bugetar în cadrul DGFE; Membrii comisiei: Vitalie Balan, șeful Direcției juridice; Iraida Burlacu, șeful Direcției dări de seamă și analiza sistemului bugetar în cadrul DGFE; Veaceslav Coada,...
Read More →
18.07.2017 @ 18:07
1 2 3 131