09:00 - 17:00
(0 231) 54-614
Day

iulie 18, 2017

Informația privind loturile vîndute la licitația „cu strigare” de vînzare a dreptului de încheiere a contractului de locațiune a încăperilor din 28.06.2017

//
Comentariu0
Nr d/o Nr. lotului Amplasarea încăperii Destinația utilizării încăperii Suprafața, m2 Termenul de locaţiune Preţul iniţial, lei Preţul de vînzare, lei Nr. și data DCM 1 L17/03 Încăpere nelocativă la etajul I a Gimnaziului nr. 2 din str. M. Sadoveanu,...
Read More →
Last updated: iulie 18, 2017 at 18:41 pm

Comisia privind acordarea unor categoriide cetățeni a indemnizației unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi

//
Comentariu0
Președintele comisiei, Leonid Babii, viceprimar mun. Bălţi; Secretarul comisiei, Ana Juric, jurisconsult al Direcției juridice; Secretarul comisiei, Marina Gherman, specialist principal al Direcției dări de seamă și analiza sistemului bugetar în cadrul DGFE; Membrii comisiei: Vitalie Balan, șeful Direcției juridice; Iraida...
Read More →
Last updated: iulie 18, 2017 at 18:07 pm