09:00 - 17:00
(0 231) 54-614
Day

aprilie 3, 2017

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul II an. 2017

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie 1. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfăşurarea consultărilor publicepe marginea proiectului...
Read More →
17.05.2017 @ 11:41

ACŢIUNEA DE VOLUNTARIAT “LUNARUL DE PRIMĂVARĂ A BUNĂTĂŢII”

//
Comentariu0
ORGANIZATORI: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI, ASOCIAȚIA CAROMA NORD, Centrul de Resurse pentru Educaţie Ecologică “ŞCOALA VERDE”, ASOCIAȚIA CASMED, INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÎNT DIN MUNICIPIUL BĂLȚI, CENTRELE MUNICIPALE DE TINERET  Scopul acțiunii Îmbunătățirea stării ecologice și a aspectului estetic al orașului prin activități...
Read More →
03.04.2017 @ 13:45

Rapoarte de activitate al Consiliului de supraveghere Asociaţiei Obştești Uniunea de susţinere socială a tutorilor a famiililor nepline şi cetăţenilor singuri “Speranţa” pentru anii 2014-2016

//
Comentariu0
În conformitate cu Statutul Asociației Obștești Uniunea de susținere socială a tutorilor al familiilor nepline și cetățenilor singuri ”Speranța” Consiliul de Supravegere în componența sa de 3 persoane: Frunze Ilia, Gumennaia Marina, Socol Serghei a asigurat supravegherea activității AO și...
Read More →
03.04.2017 @ 09:20

Rapoarte financiare privind activitatea Asociaţiei Obştești Uniunea de susţinere socială a tutorilor a famiililor nepline şi cetăţenilor singuri “Speranţa” pentru anii 2014-2016

//
Comentariu0
Ваш браузер не поддерживает фреймы Ваш браузер не поддерживает фреймы Ваш браузер не поддерживает фреймы Ваш браузер не поддерживает фреймы Ваш браузер не поддерживает фреймы Ваш браузер не поддерживает фреймы
03.04.2017 @ 09:16