09:00 - 17:00
(0 231) 54-614
Day

septembrie 29, 2016

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul IV an. 2016

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie 1. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei...
Read More →
Last updated: noiembrie 11, 2016 at 14:49 pm

Primăria mun. Bălţi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului civil și evidență militară.

//
Comentariu0
Primăria mun. Bălţi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului civil și evidență militară. Informația privind condițiile de desfășurare a concursului o puteți obține la sediul Primăriei municipiului Bălți, mun. Bălți, Piața Independenței nr. 1, etajul...
Read More →
Last updated: noiembrie 10, 2016 at 11:19 am

Stimată generaţie a vîrstei de argint!

//
Comentariu0
Vă felicităm din tot sufletul cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor în etate. În această zi avem frumosul prilej de a aduce calde cuvinte de mulțumire – părințiilor noștri, veteranilor de război, pensionarelor, oamenilor în etate care ați contribuit substanțial...
Read More →
Last updated: septembrie 29, 2016 at 15:44 pm

Planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Zilei Internaționale a oamenilor în vîrstă – 1 octombrie 2016

//
Comentariu0
  № d/o Acțiuni Termenul executării Responsabili 1 2 3 4 1 Pregătirea mesajului de salut pentru oameni în vîrstă din partea conducerii Primăriei. 30.09.2016 SRP, DASPF 2 Acordarea  ajutorului material oamenilor în vîrstă din mijloacele FMSSP conform deciziei Consiliului...
Read More →
Last updated: septembrie 29, 2016 at 15:39 pm